Uputstvo za autore

Poštovane kolege,

U skladu sa Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti (Odluka Saveta Fakulteta broj 965/1-01 od 11.10.2017. godine), knjige predviđene za štampu, dostavljate Izdavačkom odboru u PDF formatu, kao i odgovarajući zahtev na jednom od tri predviđena obrasca:

PDF fajl knjige, kao i WORD fajl zahteva možete poslati mejlom na adresu danica@pmf.ni.ac.rs, ili dostaviti lično u prostoriju br. 106. Posle toga će Izdavački odbor sprovesti proceduru predviđenu Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti.

Prirodno-matematički fakultet podstiče zaposlene na Fakultetu da publikuju svoja istraživanja u monografijama. Rukopisi namenjeni studentima, publikuju se kao udžbenici ili pomoćni udžbenici. Ukoliko Vaš rukopis ne spada ni u jednu od navedenih kategorija, Pravilnik o izdavačkoj delatnosti predviđa štampanje i drugih publikacija.

Izdavačka delatnost Fakulteta je veoma važna, pre svega u vezi dostupnosti savremene literature studentima,  zatim u interesu povećanja naučne produktivnosti zaposlenih na Fakultetu, i konačno u cilju popularizacije nauke i visokog obrazovanja na Fakultetu. Prirodno-matematički fakultet zahvaljuje svim autorima na uloženom naporu prilikom pisanja knjiga.