Први циклус-списак по азбучном реду

 

Презиме и име

Звање

Институција

Адреса

1.

Анђелковић Вера

Професор физике

Прва приштинска гимназија

Приштина

2.

Антoв Лозан

Професор физике

Грађевинско-техничка школа

``Неимар``

Ниш

3.

Антић Анђелка

Професор физике

О.Ш.

``9. српска бригада``

Бољевац

4.

Бецић  Радмила

Професор

физике

Машинска школа

``15. мај``

Ниш

5.

Богдановић Биљана

Професор

физике

О.Ш.

``Вожд Карађорђе``

Ниш

6.

Васковић Драгана

Дипломирани физичар

Технолошка школа, О.Ш.

``Радоје Домановић``

Параћин

7.

Голубовић Сузана

Наставник

физике

О.Ш.

``Витко и Света``

Гаџин Хан

8.

Ђокић Гордана

Професор

хемије

О.Ш.

``Цар Константин``

Ниш

9.

Ђокић Снежана

Професор физике

О.Ш.

``Доситеј Обрадовић``

Ниш

10.

Ђорђевић Југослав

Професор физике

О.Ш.

``Бранко Радичевић``

Габровац

11.

Ђорић Драгана

Професор физике

Електро-техничка школа``Мија Станимировић``

Ниш

12.

Ђорић Гроздана

Професор физике

Гимназија

``9. мај``

Ниш

13.

Златановић Славица

Професор биологије

О.Ш.

``Цар Константин``

Ниш

14.

Јевтић Весна

Професор физике

Технолошка школа

Параћин

15.

Јовановић Снежана

Професор

хемије

Гимназија

``Стеван Сремац``

Ниш

16.

Карајовић Драган

Професор

физике

I Крагујевачка

Гимназија

Крагујевац

17.

Кондић Ивона

Професор физике

Грађевинско-техничка школа

``Неимар``

Ниш

18.

Коцић  Бранка

Професор физике

Медицинска школа

``др Миленко Хаџић``

Ниш

19.

Манчев  Ратко

Професор

физике

Гимназија

``Ћирило и Методије``

Димитровград

20.

Миладиновић  Слађана

Професор хемије

О.Ш.

``Лела Поповић``

Миљковац

21.

Миладиновић  Марина

Професор биологије

О.Ш.

``Учитељ Таса``

Ниш

22.

Милосављевић Слободан

Професор

хемије

О.Ш.

``Доситеј Обрадовић``

Ниш

23.

Мирић  Планинка

Професор

биологије

Гимназија

``Светозар Марковић``

Ниш

24.

Митић  Бобан

Професор

физике

О.Ш.

``Вожд Карађорђе``

Ниш

25.

Нешић  Душица

Професор физике

Гимназија

``9. мај``

Ниш

26.

Николић  Јелица

Наставник физике

О.Ш.

``Ратко Вукићевић``

Ниш

27.

Николић  Драгиша

Професор

физике

Гимназија

 

Пирот

28.

Николов  Сузана

Професор  физике

Гимназија

``Ћирило и Методије``

Димитровград

29.

Огњановић  Јела

Професор физике

Угоститељско туристичка

школа

Ниш

30.

Огњановић Татјана

Професор биологије

Прехрамбено-хемијска школа

``Ратко Павловић``

Ниш

31.

Петровић Љиљана

Професор физике

О.Ш.

``Душан Тасковић Срећко``

Сићево

32.

Поповић Милунка

Професор

хемије

Гимназија

``Стеван Сремац``

Ниш

33.

Прокић  Вера

Професор физике

Пољопривредна школа

Приштина

Лешак

34.

Раденковић Марица

Професор физике

Електро-техничка школа

``Никола Тесла``

Ниш

35.

Радовановић Јасмина

Професор физике

Медицинска школа

``др Миленко Хаџић``

Ниш

36.

Радојчић Глорија

Професор

биологије

О.Ш.

``Бранко Радичевић``

Габровац

37.

Ранковић  Драган

Професор физике

О.Ш.

``Вук Караџић``

Житни Поток

38.

Рашић Лалица

Професор физике

Медицинска школа ``др Миленко Хаџић``

Ниш

39.

Ристић Србољуб

Професор физике

Гимназија

``Стеван Јаковљевић``

Власотинце

40.

Симић  Светлана

Наставник Физике

О.Ш.

``Момчило Поповић``

Параћин

41.

Стаменковић Мимица

Професор физике

Гимназија

``9. мај``

Ниш

42.

Станимировић Сузана

Професор физике

Медицинска школа ``др Миленко Хаџић``

Ниш

43.

Станисављевић Десимирка

Наставник хемије

О.Ш.

``Ратко Вукићевић``

Ниш

44.

Станковић Иван

Наставник хемије и биологије

О.Ш.

``Иван Горан Ковачић``

Нишка Бања

45.

Станковић Биљана

Професор физике

О.Ш.

``Јастребачки партизани``

Мерошина

46.

Станојевић Радослав

Наставник физике

О.Ш.

``Радоје Домановић``

Ниш

47.

Стевановић Иван

Професор

физике

О.Ш.

``Момчило Поповић``

Параћин

48.

Стефановић  Симка

Наставник

физике

О.Ш.

``Вук Караџић``

Лесковац

49.

Стојановић Јелисавета

Наставник биологије

О.Ш.

``Иван Горан Ковачић``

Нишка Бања

50.

Стојановић Стојан

Професор физике

Гимназија

``Вук Караџић``

Бабушница

51.

Томић Данијела

Професор хемије

О.Ш.

``Бранко Радичевић``

Габровац

52.

Тошић Драгана

Професор

хемије

О.Ш.

``Бранко Миљковић``

Ниш

53.

Тричковић Нада

Професор физике

О.Ш.

``Краљ Петар I``

Ниш

54.

Тричковић  Браца

Наставник физике

О.Ш.

``Радоје Домановић``

Ниш

55.

Ћирић  Светланка

Наставник физике

О.Ш.

``Вук Караџић``

Пирот

56.

Цветковић Надица

Наставник

физике

О.Ш.

``Бранко Радичевић``

Владичин Хан

57.

Цветковић Виолета

Професор физике

О.Ш.

``Ђура Јакшић``

Параћин

58.

Цветковић  Драган

Професор физике

П.Ш.Ш.

``Јосиф Панчић``

Сурдулица