Директору

Наставницима и професорима физике, хемије, биологије и разредне наставе

 

Поштоване колеге,

због великог интересовања које је својевремено изазвало одржавања семинара "Еко-физика" (за који је акредитацију добила Гимназија Крушевац-акредитација бр. 265/2003), колегијум аутора програма је, ценећи потребе наставника који раде у школама које гравитирају Нишу, одлучио да, након успешне организације прва два циклуса семинара на Природно-математичком факултету у Нишу,  организује и друга два циклуса у Нишу. Термин предвиђенза организацију трећег циклуса семинара је 17-19. март 2006. године. Локални организатори семинара ће бити Подружница друштва физичара Србије Ниш и Одсек за физику ПМФ-а.

Циљеви програма акредитованог семинара ЕКО-ФИЗИКА су:

1)      Едукација наставника и њихово упознавање са садржајем и достигнућима физике околине у свету и код нас.

2)      Методолошки и хронолошки приступ развоју околине и њихово повезивање са наставним јединицама у оквиру редовних школских програма и активности.

3)      Осавремењавања наставног процеса са јасним акцентом на велики значај апликативног аспекта савремене науке и њен утицај на квалитет, контролу и очување животне средине.

Аутори* и предавачи прoграма су истраживачи, научни радници и професори Универзитета из Београда, Новог Сада, Ниша и Подгорице: проф. др Драгољуб Белић*, др Драган Маркушев*, проф. др Мира Терзић*, др Љубиша Нешић*, др Марко Поповић, др Мира Тасић, проф. др Ђорђе Бек Узаров, др Славољуб Мијовић, стручњаци из области екологије и заштите човекове околине.

Програм ЕКО-ФИЗИКА је намењен наставницима физике, хемије, биологије и разредне наставе у основним и средњим школама, а посвећен је стручном усавршавању и оспособљавању за наставне планове и програме из области екологије, физике околине и заштите животне средине.

Време трајања: Програм се у принципу реализује у оквиру раздвојених тродневних семинара (сваки по 24 акредитована сата), четири пута у току школске године. Сатница друга два циклуса ће бити накнадно објављена на сајту подружнице http://www.pmf.ni.ac.rs/org/drfiz

            За сваки  циклус који ће бити одржан у Нишу уплатити по 3500,00 динара уплатницом на рачун Природно-математичког факултета у Нишу:

 

840-1789666-80

позив на број 74212114,

са назнаком за ЕКО-ФИЗИКУ.

 

РОК ЗА УПЛАТУ је недељу дана пред почетак семинара.

На факс ПМФ-а (018/533-014) послати : копију уплатнице, име, презиме, занимање, назив школе, место (читко написати !) као и контакт телефон.

Координатор семинара у Нишу је Љубиша Нешић. Телефон за контакт: 018-533-015, локал 47, мобилни  064-1981-569