ЕКО ФИЗИКА, Акредитација бр. 265/2003

План предавања за први и други циклус на ПМФ у Нишу

7-12. фебруар 2004

Време

7. фебруар

8. фебруар

9. фебруар

 

09.00-10.00

10.00-11.00

Д. Белић, Г. Попарић

Физика и екологија улога физике у заштити животне средине

(I циклус)

М. Тасић

Атмосферски аеросоли и њихова улога у заштити човекове околине

(I циклус)

Ђ. Бек-Узаров

Физичке методе одређивања интерне контаминације човека и заштита од јонизујућег зрачења

(II циклус)

11.00-12.00

12.00-13.00

Д. Белић, Г. Попарић

Загађивање, заштита и пречишћавање ваздуха

(II циклус)

М. Тасић

Физичка и хемијска карактеризација атмосферских аеросола

(II циклус)

Љ. Нешић

Интернет у настави еко физике, учење на даљину

(II циклус)

13.00-14.00

14.00-15.00

Пауза

Пауза

Пауза

15.00-16.00

16.00-17.00

Д. Цветковић

Еко прогноза
БУКА-изазов новог миленијума

(I циклус)

М. Терзић

Мерења у физици, јединице и димензије, границе детекције

(I циклус)

Д. Маркушев

Фотоакустичка спектроскопија физичке основe

(I циклус)

17.00-18.00

18.00-19.00

Љ. Нешић

Еколошки садржаји у настави физике

(I циклус)

М. Терзић

Радиоактивност око нас и њено мерење

(II циклус)

 

Д. Маркушев

Примена фотоакустике у детекцији загађивача, могућности и границе

(II циклус)

19.00-20.30

Округли сто

Практични проблеми реализације наставе еко физике - планови и програми

(I циклус)

Округли сто

Доступност, проналажење и обрада еко података

(I циклус)

Округли сто

Значај и утицај правилног и стручног еко образовања 1, предности и последице

(II циклус)

Време

10. фебруар

11. фебруар

12. фебруар

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

ЕКО радионица

Организација часа и обрада наставне јединице Извори енергије коначни ресурси

(I циклус)

ЕКО радионица

Организација часа и обрада наставне јединице Штедња енергије и њен утицај на околину 1

(II циклус)

ЕКО радионица

Организација часа и обрада наставне јединице Извори буке настава ван учионице

(I циклус)

12.00-14.00

Пауза

Пауза

Пауза

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

ЕКО радионица

Организација часа и обрада наставне јединице Извори енергије обновиви ресурси

(I циклус)

ЕКО радионица

Организација часа и обрада наставне јединице Штедња енергије и њен утицај на околину 2

(II циклус)

ЕКО радионица

Организација часа и обрада наставне јединице Звук и бука задаци и решења

(II циклус)

17.00-18.00

18.00-19.30

Округли сто

Значај и утицај правилног и стручног еко образовања 2, развој еколошке свести

(II циклус)

 

Додела Потврда о учешћу за I и II циклус