Otvaranje i predavanja prvog dana

Predavanja i okrugli sto trećeg dana

Radionice i okrugli sto četvrtog dana

Radionice petog dana

RTV "Belle amie" u poseti seminaru

Dodela potvrda