Dr Tatjana Anđelković, docent
CV


Lični podaci
Datum rođenja:25.01.1971 (Niš, Srbija)
Obrazovanje

laboratorijski tehničar za hemiju

Gimnazija "Svetozar Marković" Niš

1989

dobitnik Vukove diplome

diplomirani hemičar

Filozofski fakultet-Niš

1994

prosečna ocena na redovnim studijama 9,55

magistar hemijskih nauka

Prirodno-matematički fakultet Niš

2000

prosečna ocena na postdiplomskim studijama: 10,00

doktor hemijskih nauka

Prirodno-matematički fakultet Niš

2006

 

Magistarski rad: Karakterizacija terestrične huminske kiseline izolovane novim modifikovanim postupkom, Univerzitet u Nišu, 2000.
Doktorska disertacija: Uticaj kiseoničnih funkcionalnih grupa na kiselinsko-bazne i kompleksirajuće osobine huminskih kiselina, Univerzitet u Nišu, 2006.

Profesionalno iskustvo

Institut za sociološka istraži­vanja pri Filozofskom fakultetu

istraživač

1995 – 1995

Filozofski fakultet u Nišu - Studijska grupa za hemiju

asistent-pripravnik

1995 – 2000

Prirodno-matematički fakultet Niš

asistent

2000 – 2007

Prirodno-matematički fakultet Niš

docent

od 2007

Članstvo u stručnim društvima

  • Srpsko hemijsko društvo
  • Međunarodno društvo za huminske supstance

Pedagoške aktivnosti
Kursevi na redovnim studijama:

  1. Hemija životne sredine
  2. Zaštita životne sredine
  3. Metodika nastave hemije sa metodologijom

Istraživačka specijalnost
Glavna: Analiza zemljišta; Organska materija zemljišta; Osobine, struktura, izolovanje i značaj huminskih supstanci; Organska materija prirodnih voda; Kompleksiranje štetnih metala prirodnim organskim konstituentima zemljišta i voda.

Sporedna: praćenje kvaliteta stanja vazduha, vode i zemljišta; metodika naučno-istraživačkog rada; didaktika u nastavi hemije.

Nagrade
4. nagrada Srpskog hemijskog društva kao najboljem diplo­miranom studentu hemije i hemijske tehno­logije (za period 1993. do 1994.).