OBAVEŠTENJA DEKANATA FAKULTETA

  • Obaveštenja Dekana Fakulteta

  • Obaveštenja Prodekana za koordinaciju međunarodnih projekata

  • Obaveštenja Prodekana za materijalno i finansijsko poslovanje

  • Obaveštenja Prodekana za nastavu

  • Obaveštenja Prodekana za naučno istraživački rad

  • Obaveštenja Prodekana za obezbeđenje kvaliteta

  • Obaveštenja Prodekana za prostorni razvoj Fakulteta