KONKURISANJE ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE PROJEKTE

Nastavno-naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta, na sednici održanoj 27. juna 2001. godine, donelo je odluku o prihvatanju prijava i učešća u realizaciji svih naučnoistraživačkih i razvojnih projekata Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije u koje je Fakultet uključen kao nosilac ili jedan od realizatora. Na osnovu te odluke, Prodekan za naučnoistraživački rad Fakulteta doneće pojedinačna rešenja o prihvatanju prijava projekata i saglasnosti za angažovanje nastavnika, saradnika i istraživača sa Fakulteta na tim projektima.
Da bi Prodekan za naučnoistraživački rad Fakulteta izdao pomenuta rečenja, potrebno je da se podnesu sledeći zahtevi:

Ovaj zahtev podnosi rukovodilac projekta ili predstavnik grupe istraživača sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu koji će učestvovati u realizaciji predloženog projekta. Ovaj zahtev podnosi pojedinačno svaki istraživač koji traži saglasnost za učešće u realizaciji projekta. Ako će istraživač učestvovati u realizaciji više projekata, onda je dužan da za svaki od projekata popuni poseban obrazac.