OBRASCI ZA DIPLOMSKI I MASTER RAD

Studenti koji rade diplomski ili master rad su obavezni da pre koričenja rada popune odgovarajuće rubrike u obrascima "Ključna dokumentacija" na srpskom i engleskom jeziku u dogovoru sa mentorom i iste stave u rad. Nakon odobrenja teme od strane Departmana student u biblioteci fakulteta dobija UDK broj.

Obrazac za ključnu dokumentaciju na srpskom jeziku   (obrazac u zip formatu)

Obrazac za ključnu dokumentaciju na engleskom jeziku   (obrazac u zip formatu)

Obaveštenje o odbrani Master rada

Napomena: Najmanje 5 dana pre zakazane odbrane Master rada potrebno je: - Službi za nastavu i studenstka pitanja dostaviti 5 ukoričenih primeraka Master rada, indeks i popunjeno obaveštenje o odbrani Master rada - Računarskom centru dostaviti elektronsku verziju Master rada (doc,docx,pdf) i popunjeno obaveštenje o odbrani Master rada .

Departman za biologiju i ekologiju