STUDIJSKI PROGRAM IZ FIZIKE-INFORMATIKE
DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE
Realizator:  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Broj ESPB bodova: 120
Dužina trajanja: 2 godine
Naziv studijskog programa: Fizika-informatika

Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program drugog nivoa studija:

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

SIR

DON

Prva godina

1.

F-218

Numeričke metode u fizici

I

O

2

2

 

 

 

7

2.

F-231

Uvod u nelinearnu dinamiku

I

O

2

2

 

 

 

5

3.

F-232

Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

I

O

2

2

 

 

 

5

4.

F-233

Programski paketi u fizici

I

O

2

2

 

 

 

6

5.

Ifi1

Predmet izbornog bloka 1

I

IB

2

2

 

 

 

7

6.

F-234

Uvod u objektno-orijentisano programiranje

II

O

3

3

 

 

 

8

7.

F-235

Vizuelna kvantna teorija

II

O

2

2

 

 

 

5

8.

F-236

Uvod u operativne sisteme

II

O

2

2

 

 

 

7

9.

Ifi2

Predmet izbornog bloka 2

II

IB

2

0.5

 

1.5

 

5

10.

Ifi3

Predmet izbornog bloka 3

II

IB

2

0

 

 

 

5

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40

Druga godina

1.

F-211

Teorija čestica i polja

III

O

3

2

 

 

 

6

2.

F-237

Računarske mreže

III

O

2

2

 

 

 

7

3.

Ifi4

Predmet izbornog bloka 4

III

IB

2

2

 

 

 

6

4.

Ifi5

Predmet izbornog bloka 5

III

IB

2.5

2

 

 

 

6

5.

Ifi6

Predmet izbornog bloka 6

III

IB

2.5

0.5

 

 

 

5

6.

F-238

Računarska grafika

IV

O

3

3

 

 

 

8

7.

Ifi7

Predmet izbornog bloka 7

IV

IB

2

0.5

 

2.5

 

7

8.

Ifi8

Predmet izbornog bloka 8

IV

IB

2

1

 

1

 

6

9

Ifi9

Predmet izbornog bloka 9

IV

IB

2.5

0

 

 

 

5

10.

Sirfi

Studijski istraživački rad

IV

O

 

 

8

 

 

 

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 46

Ukupno
= 42.5

Ukupno
= 30.5

Ukupno
= 8

Ukupno
= 5

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  =  86

 

 

Završni rad

IV

O

-

4

Ukupno ESPB:

120

Izborna nastava na studijskom programu:

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

P

V

DON

SIR

Predmeti izbornog bloka 1.

1.

Fi-02

Kvantna mehanika

TM

I

2

2

 

 

7

3.

F-239

Diskretne strukture

SA

I

2

2

 

 

7

Predmeti izbornog bloka 2.

1.

F-228

Automatsko upravljanje

SA

I

2

0

2

 

5

2.

F-225

Fizika senzora i pretvarača

SA

I

2

1

1

 

5

Predmeti izbornog bloka 3.

1.

Fi-12

Osnovi astrofizike

NS

I

2

0

 

 

5

2.

Fi-14

Istorija i filozofija fizike

AO

I

2

0

 

 

5

Predmeti izbornog bloka 4.

1.

F-229

Simetrije u fizici

TM

I

2

2

 

 

6

2.

F-240

Metodika nastave informatike

SA

I

2

2

 

 

6

Predmeti izbornog bloka 5.

1.

F-241

Uvod u baze podataka

SA

I

3

2

 

 

6

2.

F-204

Matematička fizika

NS

I

2

2

 

 

6

Predmeti izbornog bloka 6.

1.

Fi-2

Psihologija

AO

I

3

0

 

 

5

2.

F-226

Osnovi energetike

SA

I

2

1

 

 

5

Predmeti izbornog bloka 7.

1.

F-205

Metodika nastave fizike

SA

I

2

1

3

 

7

2.

Fi-20

Osnovi fizike jonizovanih gasova

NS

I

2

0

2

 

7

Predmeti izbornog bloka 8.

1.

F-227

Sistemi za akviziciju podataka

SA

I

2

0

2

 

6

2.

F-242

Kvantna informatika

NS

I

2

2

 

 

6

Predmeti izbornog bloka 9.

1.

Fi-1

Pedagogija

AO

I

3

0

 

 

5

2.

F-243

Multimedija u fizici

SA

I

2

0

 

 

5