STUDIJSKI PROGRAM IZ OPŠTE FIZIKE
DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE
Realizator:  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Broj ESPB bodova: 120
Dužina trajanja: 2 godine
Naziv studijskog programa:Opšta fizika

Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program drugog nivoa studija:

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

SIR

DON

Prva godina

1.

F-201

Teorijska mehanika

I

O

2

2

     

6

2.

F-202

Kvantna mehanika

I

O

2

2

     

7

3.

F-203

Elektrodinamika

I

O

2

2

     

6

4.

Op-04

Matematička fizika

I

O

2

2

     

6

5.

Iop1

Predmet izbornog bloka 1

I

IB

3

0

     

5

6.

Op-05

Metodika nastave fizike

II

O

2

2

 

 

 

7

7

F-206

Atomska i molekularna fizika

II

O

2

2

     

6

8.

F-207

Fizika jonizovanih gasova i lasera

II

O

2

0

 

2

 

6

9.

F-208

Statistička fizika

II

O

2

2

     

6

10.

Iop2

Predmet izbornog bloka 2

II

IB

2.5

0

 

0.5

 

5

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40

Druga godina

1.

Op-09

Fizika čvrstog stanja

III

O

2

1

 

2

 

6

2.

F-210

Osnovi fizike plazme

III

O

2

2

     

6

3.

Op-11

Teorija čestica i polja

III

O

3

2

     

6

4.

Iop3

Predmet izbornog bloka 3

III

IB

2

1

 

2

 

6

5.

Iop4

Predmet izbornog bloka 4

III

IB

2

2

     

5

6.

F-212

Osnovi astrofizike

IV

O

2

0

     

5

7.

Op-13

Savremene metode eksperimentalne fizike

IV

O

2

0

 

2

 

6

8.

F-214

Istorija i filozofija fizike

IV

O

2

0

     

5

9.

Iop5

Predmet izbornog bloka 5

IV

IB

2

1.5

 

0.5

 

5

10.

Sirop

Studijski istraživački rad

IV

O

   

10

     

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 45

         

Ukupno = 40.5

Ukupno = 22.5

Ukupno = 10

Ukupno
= 9

   

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  = 85

   

Završni rad

IV

O

-

10

Ukupno ESPB

120

Izborna nastava na studijskom programu:

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

P

V

DON

SIR

Predmeti izbornog bloka 1.

1.

O-02

Psihologija

AO

I

3

0

 

 

5

2.

Op-15

Radiologija i dozimetrija

SA

I

3

0

 

 

5

Predmeti izbornog bloka 2.

1.

O-01

Pedagogija

AO

I

3

0

 

 

5

2.

Op-24

Eksperimentalne tehnike nuklearne fizike

SA

I

2

0

1

 

5

Predmeti izbornog bloka 3.

1.

Op-21

Elektronika

SA

I

2

1

2

 

6

2.

Op-17

Fizička i tehnička merenja

SA

I

2

1

2

 

6

3.

 

Nastavna sredstva fizike

SA

I

2

1

2

 

6

4.

 

Školska praksa

SA

I

 

2

1

 

6

Predmeti izbornog bloka 4.

1.

Op-31

Uvod u nelinearnu dinamiku

TM

I

2

2

 

 

5

2.

Op-32

Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

SA

I

2

2

 

 

5

3.

 

Fizika u školi

SA

I

2

2

 

 

5

Predmeti izbornog bloka 5.

1.

Op-34

Vizuelna kvantna teorija

SA

I

2

2

 

 

5

2.

Op-16

Optoelektronika

NS

I

2

1

1

 

5

3.

 

Metodika izrade računskih zadataka u fizici

SA

I

2

2

 

 

5