STUDIJSKI PROGRAM IZ PRIMENjENE FIZIKE
DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE
Realizator:  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Broj ESPB bodova: 120
Dužina trajanja: 2 godine
Naziv studijskog programa: Primenjena fizika

Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program drugog nivoa studija:

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

SIR

DON

Prva godina

1.

F-217

Fizička i tehnička merenja

I

O

2

1

 

2

 

6

2.

F-209

Fizika čvrstog stanja

I

O

2

1

 

2

 

6

3.

Pr-18

Numeričke metode u fizici

I

O

2

2

 

 

 

7

4.

F-219

Fizika površina i tankih slojeva

I

O

2

0

 

2

 

6

5.

Ipr1

Predmet izbornog bloka 1

I

IB

2.5

0.5

 

 

 

5

6.

F-220

Osnovi fizike jonizovanih gasova

II

O

2

0

 

2

 

7

7.

Pr-06

Atomska i molekularna fizika

II

O

2

2

 

 

 

6

8.

Pr-08

Statistička fizika

II

O

2

2

 

 

 

6

9.

F-213

Savremene metode eksperimentalne fizike

II

O

2

0

 

2

 

6

10.

Ipr2

Predmet izbornog bloka 2

II

IB

2

0

 

2

 

5

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 41

Druga godina

1.

Pr-10

Osnovi fizike plazme

III

O

2

2

 

 

 

6

2.

F-221

Elektronika

III

O

2

1

 

2

 

6

3.

F-222

Osnovi fizike elementarnih čestica

III

O

2

2

 

 

 

6

4.

Ipr3

Predmet izbornog bloka 3

III

IB

2

2

 

 

 

6

5.

Ipr4

Predmet izbornog bloka 4

III

IB

2

2

 

 

 

6

6.

F-223

Fizika materijala

IV

O

2

0

 

2

 

5

7.

F-224

Eksperimentalne tehnike nuklearne fizike

IV

O

2

0

 

1

 

5

8.

Pr-25

Fizika senzora i pretvarača

IV

O

2

1

 

1

 

5

9.

Ipr5

Predmet izbornog bloka 5

IV

IB

2

1

 

1

 

5

10.

Sirpr

Studijski istraživački rad

IV

O

 

 

10

 

 

 

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 46

Ukupno
= 38.5

Ukupno
= 19.5

Ukupno
= 10

Ukupno
= 19

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  = 87

 

 

Završni rad

IV

O

-

10

Ukupno ESPB

120

Izborna nastava na studijskom programu:

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

P

V

DON

SIR

Predmeti izbornog bloka 1.

1.

F-215

Radiologija i dozimetrija

SA

I

3

0

 

 

5

2.

Pr-26

Osnovi energetike

SA

I

2

1

 

 

5

Predmeti izbornog bloka 2.

1.

Pr-27

Sistemi za akviziciju podataka

SA

I

2

0

2

 

5

2.

Pr-28

Automatsko upravljanje

SA

I

2

0

2

 

5

Predmeti izbornog bloka 3.

1.

Pr-33

Programski paketi u fizici

TM

I

2

2

 

 

6

2.

Pr-29

Simetrije u fizici

NS

I

2

2

 

 

6

Predmeti izbornog bloka 4.

1.

Pr-01

Teorijska mehanika

TM

I

2

2

 

 

6

2.

Pr-03

Elektrodinamika

TM

I

2

2

 

 

6

Predmeti izbornog bloka 5.

1.

F-234

Geofizika

SA

I

2

1

1

 

5

2.

F-216

Optoelektronika

NS

I

2

1

1

 

5

3.

F-235

Fizika lasera

SA

I

2

2

 

 

5