STUDIJSKI PROGRAM IZ FIZIKE
OSNOVNE  AKADEMSKE STUDIJE
Realizator:  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet  u Nišu

Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine

Naziv studijskog programa:Fizika

Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija:

Šifra predmeta

Naziv predmeta

S

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

PRVA GODINA

1.

F-101

Mehanika

I

NS

O

4

2

4

 

6

2.

F-124 Laboratorijski praktikum I

I

NS

O

1

2

 

 

4

3.

M-01

Matematika 1

I

TM

O

3

3

   

8

4.

F-102

Metrologija i obrada rezultata merenja

I

TM

O

2

2

   

6

5.

I021

Osnovi računarstva

I

AO

O

2

0

2

 

6

6.

F-103

Termodinamika i molekularna fizika

II

NS

O

4

2

4

 

6

7.

F-125

Laboratorijski praktikum II

II

NS

O

1

2

 

 

4

8.

M-02

Matematika 2

II

TM

O

3

3

   

8

9.

H-144

Hemija

II

AO

O

3

3

   

7

10.

Ios1

Predmet izbornog bloka 1

II

AO

IB

3

0

   

5

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 49

DRUGA GODINA

1.

F-104

Elektromagnetizam

III

NS

O

4

2

4

 

6

2.

F-126 Laboratorijski praktikum III

III

NS

O

1

2

 

 

4

3.

M-03

Matematika 3

III

TM

O

3

3

   

8

4.

F-105

Osnovi matematičke fizike

III

NS

O

4

3

   

7

5.

Ios2

Predmet izbornog bloka 2

III

SA

IB

3

1.5

   

8

6.

F-106

Optika

IV

NS

O

4

2

4

 

6

7.

F-127 Laboratorijski praktikum IV

IV

NS

O

1

2

 

 

4

8.

F-107

Osnovi teorijske mehanike

IV

TM

O

2

2

   

6

9.

F-108

Fizička elektronika

IV

SA

O

3

1

2

 

6

10.

Ios3

Predmet izbornog bloka 3

IV

AO

IB

2

0

   

5

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 49.5

TREĆA GODINA

1.

F-109

Osnovi statističke fizike

V

NS

O

3

2

   

6

2.

F-110

Osnovi atomske i molekularne fizike

V

SA

O

3

2

2

 

6

3.

F-111

Eksperimentalne metode u fizici

V

SA

O

2

0

2

 

6

4.

Ios4

Predmet izbornog bloka 4

V

SA

IB

2

1.5

0.5

 

6

5.

Ios5

Predmet izbornog bloka 5

V

SA

IB

2

1.5

0.5

 

6

6.

F-112

Osnovi elektrodinamike

VI

NS

O

3

2

   

6

7.

F-113

Osnovi kvantne mehanike

VI

TM

O

3

2

   

6

8.

F-114

Osnovi fizike čvrstog stanja

VI

SA

O

2

1

1

 

6

9.

F-115

Nuklearna fizika

VI

SA

O

2

2

   

6

10.

Ios6

Predmet izbornog bloka 6

VI

SA

IB

2

1.5

   

6

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 45.5

 

Ukupno
= 73

Ukupno = 45

Ukupno
= 26

   

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija = 144

Ukupno ESPB bodova

180

Izborna nastava na studijskom programu:

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Tip

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

P

V

DON

SIR

Predmeti izbornog bloka 1.

1.

O-05

Engleski jezik

AO

I

3

0

 

 

5

2.

O-09

Francuski jezik

AO

I

3

0

 

 

5

Predmeti izbornog bloka 2.

1.

F-116

Fizički izvori štetnosti

SA

I

3

0

 

 

8

2.

I131

Strukture podataka i algoritmi

SA

I

3

3

 

 

8

Predmeti izbornog bloka 3.

1.

F-117

Fizika okoline

AO

I

2

0

 

 

5

2.

F-118

Osnovi biofizike

AO

I

2

0

 

 

5

Predmeti izbornog bloka 4.

1.

F-119

Teorija relativnosti

SA

I

2

2

 

 

6

2.

F-120

Fizika atmosfere

SA

I

2

1

1

 

6

Predmeti izbornog bloka 5.

1.

I022

Programiranje

SA

I

2

1

1

 

6

2.

F-121

Oscilacije i talasi

SA

I

2

2

 

 

6

Predmeti izbornog bloka 6.

1.

F-122

Uvod u kosmologiju

SA

I

2

2

 

 

6

2.

F-123

Primena računara u fizici

SA

I

2

1

 

 

6