STUDIJSKI PROGRAM IZ FIZIKE
DOKTORSKE STUDIJE
Realizator:  Prirodno-matematički fakultet Univerzitata u Nišu

Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine
Naziv studijskog programa:Fizika

Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program doktorskih studija:

Časovi aktivne nastave

ESPB

 

 

Naziv predmeta

S

Status predmeta

P

SIR

PRVA GODINA

1.

 

Predmet izbornog bloka 1

I

IB

5

 

15

2.

 

Predmet izbornog bloka 2

I

IB

5

 

15

3.

 

Studijski istraživački rad 1

I

 

 

10

6

4.

 

Predmet izbornog bloka 3

II

IB

5

 

15

5.

 

Studijski istraživački rad 2

II

 

 

15

9

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40

DRUGA  GODINA

1.

 

Predmet izbornog bloka 4

III

IB

5

 

15

2.

 

Predmet izbornog bloka 5

III

IB

5

 

15

3.

 

Studijski istraživački rad 3

III

 

 

10

6

4.

 

Predmet izbornog bloka 6

IV

IB

5

 

15

5.

 

Studijski istraživački rad 4

IV

 

 

15

9

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40

TREĆA  GODINA

1.

 

Studijski istraživački rad 5

V

 

 

20

15

2.

 

Studijski istraživački rad 6

VI

 

 

20

15

Ukupno časova aktivne nastave = 120

 

 

Izrada doktorske  disertacije

VI

 

30

Lista predmeta na studijskom programu doktorskih studija:

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Status predmeta

Časova aktivne nastave

ESPB

Predavanja

Studijski istraživački rad

Predmet izbornog bloka 1

1.

F-301

Viši kurs kvantne mehanike

IB

5

 

15

2.

F-302

Fizika čvrstog stanja

IB

5

 

15

3.

F-303

Fizika jonizovanih gasova

IB

5

 

15

4.

F-304

Elementarni procesi u gasu

IB

5

 

15

5.

F-305

Fizika plazme

IB

5

 

15

6.

F-306

Fizika materijala

IB

5

 

15

7.

F-338

Poglavlja didaktike i metodike nastave fizike

IB

5

 

15

Predmet izbornog bloka 2

1.

F-307

Principi kvantne teorije sudara

IB

5

 

15

2.

F-308

Nelinearna elektrodinamika plazme

IB

5

 

15

3.

F-309

Viši kurs matematičke fizike

IB

5

 

15

4.

F-310

Strukture atoma i molekula

IB

5

 

15

5.

F-311

Kosmička plazma

IB

5

 

15

6.

F-312

Sistemi za akviziciju podataka

IB

5

 

15

7.

F-339 Poglavlja klasične fizike

IB

5

 

15

Predmet izbornog bloka 3

1.

F-313

Kinetička teorija plazme

IB

5

 

15

2.

F-314

Sudarni i transportni procesi

IB

5

 

15

3.

F-315

Teorija gravitacije

IB

5

 

15

4.

F-316

Nelinearna dinamika

IB

5

 

15

5.

F-317

Fizička merenja i senzori

IB

5

 

15

6.

F-318

Elementi neravnotežne statističke fizike

IB

5

 

15

7.

F-340 Metodologija pedagoškog istraživanja u nastavi fizike

IB

5

 

15

Predmet izbornog bloka 4

1.

F-319

Eksperimentalne metode fizike jonizovanih gasova

IB

5

 

15

2.

F-320

Modelovanje gasnih pražnjenja

IB

5

 

15

3.

F-321

Elektron atomski sudarni procesi

IB

5

 

15

4.

F-322

Sudari teških čestica

IB

5

 

15

5.

F-323

Osnovi kosmologije

IB

5

 

15

6.

F-324

Kvantna teorija polja

IB

5

 

15

7.

F-341 Poglavlja teorijske fizike

IB

5

 

15

Predmet izbornog bloka 5

1.

F-325

Fizika elementarnih čestica

IB

5

 

15

2.

F-326

Fizika električnih gasnih pražnjenja

IB

5

 

15

3.

F-327

Dijagnostika gasnih pražnjenja

IB

5

 

15

4.

F-328

Funkcionalne metode u kvantnoj teoriji

IB

5

 

15

3.

F-329

Električni proboj gasova

IB

5

 

15

6.

F-330

Fizika i tehnika solarne energetike

IB

5

 

15

7.

F-342 Poglavlja istorije i filozofije fizike

IB

5

 

15

Predmet izbornog bloka 6

1.

F-331

Kvantna teorija na nearhimedovim i deformisanim prostorima

IB

5

 

15

2.

F-332

Kvantna informatika i kvantno računanje

IB

5

 

15

5.

F-333

Fizika obnovljivih izvora energije

IB

5

 

15

4.

F-334

Primene jonizovanih gasova

IB

5

 

15

5.

F-335

Fotonika

IB

5

 

15

6.

F-336

Interakcija atoma sa elektromagnetnim poljem

IB

5

 

15

7.

F-337

Modelovanje električnih proboja

IB

5

 

15

8.

F-343 Laboratorijski eksperiment u nastavi fizike

IB

5

 

15