1. SMER: TEORIJSKA FIZIKA

Podsmer A: Teorijska fizika plazme

 

Naziv predmeta

Semestar

ESPB

I

II

 

1.

Neravnotežna statistička fizika

30

30

10

2.

Fizika plazme

30

30

15

3.

Hidrodinamička teorija plazme

30

30

15

4.

Specijalistički rad

 

 

20

 

Ukupno:

90

90

60

Podsmer B: Teorijska fizika atoma i molekula

 

Naziv predmeta

Semestar

ESPB

I

II

 

1.

Viši kurs kvantne mehanike

30

30

10

2.

Principi kvantne teorije sudara

30

30

15

3.

Atomske i molekularne strukture

30

30

15

4.

Specijalistički rad

 

 

20

 

Ukupno:

90

90

60

2. SMER: FIZIKA KONDENZOVANOG STANJA MATERIJE

 

Naziv predmeta

Semestar

ESPB

I

II

 

1.

Fizika kondenzovanog stanja materije

30

30

10

2.

Eksperimentalne metode u fizici kondenzovanog stanja materije

30

30

15

3.

Izborni predmet

30

30

15

4.

Specijalistički rad

 

 

20

 

Ukupno:

90

90

60

Izborni predmeti:
- Fizika tankih slojeva
- Fizika materijala
- Teorija magnetne rezonancije
- Fizika lasera
- Fizika transportnih procesa
- Spektrofizika

3. SMER: EKSPERIMENTALNA FIZIKA JONIZOVANIH GASOVA

 

Naziv predmeta

Semestar

ESPB

I

II

 

1.

Specijalni kurs matematike

30

30

10

2.

Fizika jonizovanih gasova

30

30

15

3.

Sudarni i transportni procesi

30

30

15

4.

Specijalistički rad

 

 

20

 

Ukupno:

90

90

60

4. SMER: NASTAVNI SMER

 

Naziv predmeta

Semestar

ESPB

I

II

 

1.

Poglavlja opšte fizike

30

30

10

2.

Poglavlja didaktike i metodike nastave fizike

30

30

10

3.

Nastavna sredstva u fizici

15

15

10

4.

Istorija i filozofija fizike

15

15

10

5.

Specijalistički rad

 

 

20

 

Ukupno:

90

90

60