STUDIJSKI PROGRAM IZ INFORMATIKE
DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE
Realizator:  Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Broj ESPB bodova: 120
Dužina trajanja: 2 godine

Naziv studijskog programa:Informatika

Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.

Raspored predmeta po semestrima,  nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta:

Predmet

I

II

III

IV

ESPB bodovi

1. Teorija programskih jezika 3+3       8
2. Razvoj softvera 3+3       8
3. Inteligentni sistemi 2+2       7
4. Izborni predmet 1 3+2       7
         
         
         
5. Teorija algoritama, automata i jezika   3+3     8

6.

Računarska grafika   3+3     8
7. Izborni predmet 2   2+2     7
         
         
         
8. Izborni predmet 3   2+2     7
         
         
9. Web programiranje     3+3   8
10. Izborni predmet 4     3+2   7
         
         
11. Studijski istraživački rad 1       0+0+9 7
12. Stručna praksa         8
13. Teorija informacija i kodiranje       2+2 7
14. Izborni predmet 5       3+3 8
         
         
15. Studijski istraživački rad 2       0+0+10 7
16. Diplomski rad         8
Nedeljni fond časova         Σ=120

******* PREDLOZI TEMA ZA SIR I DIPLOMSKI RAD