STUDIJSKI PROGRAM IZ INFORMATIKE
DOKTORSKE STUDIJE
Realizator:  Prirodno-matematički fakultet Univerzitata u Nišu
Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine
Naziv studijskog programa: Informatika (Računarske nauke)

Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.

Raspored predmeta po semestrima,  nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta

R.broj

Šifra

Naziv predmeta

Semestar

Status
predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

P

SIR

PRVA GODINA

1.

I301

Metodologija naučno-istraživačkog rada

I

 

4

 

2

IZBORNI PREDMET 1, IZBORNI PREDMET 2

2-3 (1).

I311

Formalni jezici, automati i izračunljivost

I

 

4

 

12

2-3 (2).

I312

Mašinsko učenje

I

 

4

 

12

2-3 (3).

I313

Odabrana poglavlja iz statistike

I

 

4

 

12

2-3 (4).

I321

Simbolička i algebarska izračunavanja

I

 

4

 

12

2-3 (5).

I322

Uređeni skupovi i mreže

I

 

4

 

12

4.

 

Studijski istraživački rad 1

I

 

 

10

4

IZBORNI PREDMET 3, IZBORNI PREDMET 4

5-6 (1).

I331

Fazi skupovi i sistemi

II

 

4

 

12

5-6 (2).

I332

Operaciona istraživanja

II

 

4

 

12

5-6 (3).

I333

Veštačke neuronske mreže

II

 

4

 

12

5-6 (4).

I341

Algebarska kombinatorika

II

 

4

 

12

5-6 (5).

I342

Teorija polugrupa i poluprstena

II

 

4

 

12

7.

 

Studijski istraživački rad 2

II

 

 

12

6

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600

DRUGA GODINA

IZBORNI PREDMET 5, IZBORNI PREDMET 6

8-9 (1).

I351

Algebarske i kombinatorne metode za procesiranje informacija

III

 

4

 

12

8-9 (2).

I352

Izračunavanja uopštenih inverza

III

 

4

 

12

8-9 (3).

I353

Algebarska teorija grafova

III

 

4

 

12

8-9 (4).

I361

Inteligentna obrada teksta (Text Mining)

III

 

4

 

12

8-9 (5).

I362

Viši kurs kvantne mehanike

III

 

4

 

12

8-9 (6).

I363

Odabrana poglavlja iz algebre

III

 

4

 

12

10.

 

Studijski istraživački rad 3

III

 

 

12

6

IZBORNI PREDMET 7, IZBORNI PREDMET 8

11-12 (1).

I371

Prirodna izračunavanja (Natural Computing)

IV

 

4

 

12

11-12 (3).

I372

Objektno-orijentisana analiza i dizajn

IV

 

4

 

12

11-12 (4).

I373

Dizajn i analiza algoritama

IV

 

4

 

12

11-12 (2).

I381

Inteligentna obrada podataka (Data Mining)

IV

 

4

 

12

11-12 (5).

I382

Odabrana poglavlja molekularne biologije

IV

 

4

 

12

11-12 (6).

I383

Kvantna informatika i kvantno računanje

IV

 

4

 

12

13.

 

Studijski istraživački rad 4

IV

 

 

12

6

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600

TREĆA GODINA

14.

 

Studijski istraživački rad 5

V

 

 

20

15

15.

 

Studijski istraživački rad 6

VI

 

 

20

15

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600

16.

 

Izrada doktorske  disertacije

 

 

 

 

30