PROJEKTI IZ OBLASTI OSNOVNIH ISTRAŽIVANJA

Projekat ON 174007 - "Funkcionalna analiza, stohastička analiza i primene"

rukovodilac: dr Dragan Đorđević, redovni profesor

Projekat ON 174013 - "Razvoj metoda izračunavanja i procesiranja informacija: teorija i primene"

rukovodilac: dr Miroslav Ćirić, redovni profesor

Projekat ON 174025 - "Problemi nelinearne analize, teorije operatora, topologije i primene"

rukovodilac: dr Vladimir Rakočević, redovni profesor

Projekat ON 171025 - "Električni proboj gasova, površinski procesi i primene"

rukovodilac: dr Vidosav Marković, redovni profesor

Projekat ON 172047 - "Prirodni proizvodi biljaka i lišajeva: izolovanje, identifikacija, biološka aktivnost i primena"

rukovodilac: dr Gordana Stojanović, redovni profesor

Projekat ON 172061 - "Kombinatorne biblioteke heterogenih katalizatora, prirodnih proizvoda, modifikovanih prirodnih proizvoda i njihovih analoga: put ka novim biološki aktivnim agensima"

rukovodilac: dr Niko Radulović, docent


PROJEKTI IZ OBLASTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Projekat TR 33009 - "Ispitivanje energetske efinaksnosti fotonaponske solarne elektrane od 2 kW"

rukovodilac: dr Tomislav Pavlović, redovni profesor

Projekat TR 34008 - "Razvoj i karakterizacija novog biosorbenta za prečišćavanje prirodnih i otpadnih voda"

rukovodilac: dr Aleksandar Bojić, vanredni profesor


MEĐUNARODNI PROJEKTI

Projekat 511044-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR - "Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry related Programes"
- Projekat finansira: Evropska unija (Brisel, Belgija)
- rukovodilac: prof. Stephen Leharne, University of Greenwich, Velika Britanija
- Koordinator projekta za Univerzitet u Nišu Prirodno-matematički fakultet Niš: prof. dr Tatjana Anđelković
- Početak istraživanja: 1. 10. 2010, predviđeno trajanje projekta: 3 godine

  1. Naziv projekta: Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area – FUSE, 544006-TEMPUS-1-20131-RS-TEMPUS-SMGR, u trajanju od 3 godine. To je internacionalni projekat Strukturnih mera-reforme upravlјanja, čiji su učesnici prof. dr Miroslav Ćirić i prof. dr Vesna Stankov-Jovanović. Projekat se završava 30. novembra 2016.
  2. Naziv projekta: Restructuring of Doctoral Studies in Serbia – RODOS, 544093-TEMPUS-1-20131-RS-TEMPUS-SMGR, u trajanju od 3 godine. To je nacionalni projekat Strukturnih mera- reforme upravlјanja, čiji su učesnici prof. dr Miroslav Ćirić i prof. dr Dragan Đorđević. Projekat se završava krajem 2016.
  3. Naziv projekta: Strengthening of Internationalisation Policies at Universities in Serbia – SIPUS, 544538-TEMPUS-1-20131-RS-TEMPUS-SMGR, u trajanju od 3 godine. To je internacionalni projekat Strukturnih mera- reforme upravlјanja, čiji su učesnici prof. dr Ivan Mančev i prof. dr Dragan Đorđević. Projekat se završava 30. novembra 2016.
  4. Dvogodišnji bilateralni projekat između Kine i Srbije: The perturbation of the generalized inverses, geometric structures, fixed point theory and pplications, čiji je rukovodilac u Kini Chunyuan Deng, a u Srbiji prof. dr Ljubica Velimirović. Projekat traje od 2015.–2017. godine;
  5. Erazmus+ projekat: Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region, 561586-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP koji je počeo 2015. god. Koordinator projekta je Rektor Dragan Antić, a akademski koordinator  prof. dr Dragana Cvetković-Ilić.
  6. DAAD projekat: International Master and Postgraduate Programme in Material Science and Catalysis, od 2013. do 2016. god. u koji su uklјučeni prof. dr Blaga Radovanović, dr Marjan Ranđelović i prof. dr Aleksandra Zarubica.
  7. Bilateralni projekat između Republike Srbije i Republike Hrvatske: Trofički odnosi slatkovodne ihtiofaune: ishrana riba u održivim akvakulturama, u trajanju od 1. aprila 2016. do 31. decembra 2017. god., rukovodilac projekta dr Milica Stojković Piperac.
  8. Naziv projekta: PRJ-09 „Cosmology and Strings” u okviru SEENET-MTP mreže, finansijer ICTP, Trst, Italija, čiji je rukovodilac prof. dr Goran Đorđević. Predviđeni završetak programa je 31.12.2016. ali je uobičajeno da se produži do 28.2. naredne godine. Očekuje se da projekat bude nastavlјen i u 2017. godini.
  9. Horizon 2020 – program Evropska noć istraživača (H2020-MSCA-NIGHT-2016), čiji je koordinator IBISSi korrdinator sa Fakulteta dr Aleksandra Pavlović.
  10. Erazmus+ projekat: ICT Networking for Overcoming Social and Tecnical Barriers in Instrumental Analytical Chemical Education -NET CHEM (2016-2019), čiji je koordinator prof. dr Tatjana Anđelković.