Poštovane kolege,
zbog velikog interesovanja koje je izazavalo održavanje seminara "Eko-fizika", za koji je akreditaciju dobila Gimnazija Kruševac (akreditacija br. 265/2003), kolegijum autora programa je ceneći potrebe nastavnika koji rade u školama koje gravitiraju Nišu, odlučio da prva dva ciklusa seminara organizuje na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Seminar je održan od 7. do 12. februara 2004. godine. Lokalni organizator seminara je bila Podružnica društva fizičara Srbije Niš.


Program seminara u Nišu
Abstrakti za prvi ciklus
Abstrakti za drugi ciklus
Lista učesnika seminara u Nišu, prvi ciklus
Lista učesnika seminara u Nišu, drugi ciklus
Fotografije sa seminara u Nišu